взлом

ENG

Содержание 16 выпуска сборника «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі»


Лакотка А. І. Навейшыя дасягненні Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

РАЗДЗЕЛ І ПРАБЛЕМЫ АРХІТЭКТУРЫ, ВЫЯЎЛЕНЧАГА І ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОГА МАСТАЦТВА

Балуненко И. И. Поиск нового облика храма в Русской Православной церкви в начале второго десятилетия ХХІ в.
Вакар Л. У. Іронія і метафара ў вобразах паўсядз?ннасці Уладзіміра Шапо
Габрусь Т. В. Сакральная памяць Друцка-Талачынскага рэгіёна
Гончар К. Р. Изобразительный фольклор как художественное явление в современной украинской культуре
Горанская Т. Г. Тема исторической памяти в современном изобразительном искусстве
Ивановская Д. А. Современные экстерьерные произведения белорусской монументальной живописи: основные проблемы и удачные решения
Морозов В. Ф., Морозов Е. В. Архитектура дворцов короля Станислава Августа Понятовского в окрестностях Гродно
Налівайка Л. Д., Шунейка Я. Ф. Творчая дзейнасць суполкі «Прамень» (1928 – 1932): да 115-годдзя А. Ахола-Вало
Пікулік А. М. Беларуская кніжная ілюстрацыя на міжнароднай арэне
Шамрук А. С. Идеи классики в новейшей архитектуре
Шаранговіч Н. В. Класікі пейзажа Віталь Цвірка, Абрам Кроль, Павел Масленікаў: да 90-годдзя Віцебскага мастацкага тэхнікума
Шичко Е. В. Белорусский эстамп в диалоге со временем (конец ХХ – начало ХХІ в.). Основные факторы развития

РАЗДЗЕЛ ІІ ПРАБЛЕМЫ ТЭАТРАЛЬНАГА, ЭКРАННАГА І МУЗЫЧНАГА МАСТАЦТВА

Алейнікава Э. А. Вакальная спадчына Эльзы Зубковіч у кантэксце творчасці кампазітараў беларускага замежжа
Безручко А. В. Киноэкспериментальная мастерская как малоизвестный эксперимент советской кинопедагогики в 20-х годах ХХ в.
Глина В. В., Глина А. В. Театр в виртуальном окне: возможности веб-сайта на рынке арт-продукта
Гнатышин О. Е. О проблеме систематизации концептуальных идей в украинском музыковедении
Дутчак В. Г. Сохранение и популяризация эпических жанров в исполнительстве бандуристов украинской диаспоры рубежа ХХ – ХХI вв.
Мальцев В. В. История создания и творческая программа «Белорусского народного театра»
Молчанова Т. О. Содержание и структура работы концертмейстера в классах оперно-симфонического и хорового дирижирования
Сушко Е. О. Структура и контент музыкального телевещания Беларуси 2010-х годов
Цмыг Г. П. Некоторые аспекты истории концертно-исполнительского искусства в Беларуси (конец XIX – начало ХХ в.)
Ювченко Н. А. «Акустические» музыкальные инструменты и современная белорусская театральная сцена
Ярмалінская В. М. Сцэнаграфія Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Я. Купалы: гісторыя і сучаснасць
Яроміна К. П. Тыпалогія мастацкага вырашэння музычнага спектакля: на матэрыялах сцэнаграфічнай практыкі музычнага тэатра Беларусі 1990 – 2010-х гадоў
Loos H. Musikwissenschaft an der Universitat Leipzig: institutionelle Ansatze im 19. Jahrhundert (ein zeittypischer Sonderling)

РАЗДЗЕЛ ІІІ ПРАБЛЕМЫ ЭТНАЛОГІІ, АНТРАПАЛОГІІ, ФАЛЬКЛАРЫСТЫКІ І СЛАВІСТЫКІ

Азевіч І. В. Да пытання аб гістарыяграфіі танатасу ў даследаваннях ХІХ – пачатку ХХІ ст.
Алфёрава А. Г. Вобразна-паэтычныя асаблівасці малых фальклорных жанраў Глыбоцкага ра?на
Бачыла І. Г. Вывучэнне земляробства і жыв?лагадоўлі беларусаў айчыннымі этнолагамі ў 2-й палове ХХ – пачатку ХХІ ст.
Бохан Л. В. Гісторыя вывучэння традыцый абрадава-святочнага харчавання этнічных супольнасцей Беларусі ў ХІХ – пачатку ХХІ ст.
Вяргеенка С. А. Да праблемы асэнсавання замоў гаспадарчай тэматыкі
Галацкая В. Л. Фольклорная память Нижней Надднепрянщины: художественно-эстетический аспект
Грыневіч Я. І. Саматычны код беларускіх пазаабрадавых песень
Изотова О. В. Sinterklaasfeest в Нидерландах: традиции фольклорного праздника в новом социокультурном контексте
Карбалевіч Н. М. Механізмы і тыпы рэгуляцыі грамадскіх узаемаадносін беларускага сялянства ў 2-й палове ХІХ – пачатку ХХ ст.
Коломыйчук А. Симбиоз дохристианских и народно-религиозных табу в обрядности праздника Усекновения головы св. Иоанна Крестителя на Бойковщине
Мацулька В. А. Змены ў галаўных уборах гарадскога и сельскага насельніцтва ў 1-й палове ХХ ст.
Морунов А. А. Актуальные вызовы и ответы традиционных нехристианских конфессий Беларуси
Навагродскі Т. А. Мучныя стравы ў сістэме харчавання беларускага этнасу
Новак В. С. Традыцыі велікоднай абраднасці Гомельшчыны
Паўлава А. П. Да праблемы вывучэння вобразнай сістэмы беларускай вясельнай абраднасці
Самохіна А. М. Тэма «сіраты» ў традыцыйнай культуры беларусаў і яе адлюстраванне ў навуковых працах ХІХ ст.
Саўчанка Г. П. Народныя балады Гомельшчыны: сямейна-бытавая скіраванасць сюжэтаў
Черных А. В. Белорусы в Пермском крае: основные миграционные волны и этапы формирования
Шарая В. М. Асаблівасці праяўлення сінкрэтызму ў вераваннях беларусаў: традыцыя і сучаснасць
Якаўцова М. А. Традыцыі баўлення вольнага часу беларусамі Панямоння ў 1921 – 1939 гг.

РАЗДЗЕЛ IV ПРАБЛЕМЫ ЗАХАВАННЯ КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ

Барвенава Г. А. Гісторыя вывучэння некропаляў беларускай арыстакратыі
Канановіч С. К. Вывучэнне і захаванне рэгіянальнай разнастайнасці духоўна-этнічнай спадчыны музейнымі метадамі
Киндратюк Б. Д. Музыка колоколов в сельских приходах Прикарпатья
Кукуруза Н. В. Жанровая система современной литературной композиции
Панкова Н. М. Мова малых фальклорных жанраў Веткаўшчыны
Собкович О. С. Художественная критика в научных периодических изданиях Киева начала ХХІ в.: тематический и жанровый аспект
Станкевіч А. А. Лексічная парадыгма агентыўных намінацый у вясельнай абраднасці Гомельшчыны
Трайкоўская В. П., Галай В. М. Сімвалічная мова ткацкіх вырабаў у традыцыйнай беларускай культуры
Хазанава К. Л. «Бабка» і «бабіна каша» ў беларускіх і ўкраінскіх гаворках

 
взлом почты icq